Ο Κ. Πουλής από τις Τσιριτσάντσουλες στην ανοιχτή συζήτηση για τις ανεξάρτητες θεατρικές ομάδες. 2008.

Post Your Comment